За нас

„Дари знание“ започва като страничен проект на Фондация „Добро за всеки“ с цел организиране на допълнителни учебни занимания под мотото "Подари образование на деца“. Стартира през октомври 2022 г. с уроци по математика, български и английски език, водени от доброволци. Отдадеността на учителите, желанието на децата да учат и подобряването на резултатите им в училище, допринесоха в началото на 2023 г. да бъде регистрирана Фондация „Дари знание“.

 

Дейността ни включва: дарения на техника, помагала и книги за читалища и библиотеки; дарения на учебни пособия за деца в неравностойно положение; целогодишни групови занятия за ученици в различна възраст; и др.

 

Технологиите навлязоха в ежедневието ни и всеки в днешно време разполага със смартфон или лаптоп - често и двете. Необходимостта е значима. Например: едно ученолюбиво дете, което се старае и учи редовно, но няма лаптоп или смартфон, през които може да достигне до допълнителна информация, необходима за надграждането на неговите знания, е проблем. Не винаги в училищата се поднася достатъчно подробна информация по предметите и тези деца, които търсят да достигнат до повече знания, са ограничени от липсата на техника.

 

Друго - подновяването на библиотеките с нови книги и помагала, особено в провинцията, не става всяка година. Някои от децата от семейства в неравностойно положение, които искат да учат, не винаги могат да си закупят помагала по предметите, а и често не могат да си ги набавят от библиотеката в района. Проблем е и когато асортиментът от литературни произведения не се подновява.

 

Допълнително - голяма част от учениците не разполагат с необходимите учебни пособия. И тук ние се отзоваваме. Намерението ни е да подпомогнем сферата на образованието максимално и така стигаме до един важен момент. Часовете в училище невинаги са достатъчни за добра подготовка, а много деца в неравностойно положение, които искат да учат, не могат да си позволят частни уроци. Факт е, че всяко дете заслужава достъп до качествено образование, защото то отваря врати и възможности. Всичко, свързано с образованието, е нужно да се насърчава - ето защо като организация основен наш фокус е тази сфера.

 

Идеята и желанието ни е: да създадем подходящи места, където децата ще имат възможност да творят, да изучават различни науки, чужди езици и т.н.; да ангажираме подходящи преподаватели и специалисти в различни сфери на науката и културата.

 

Инициативите са насочени към деца от социално слаби семейства, деца, лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, както и към съвместни събития за всички деца с цел изява на техните знания, творчески и спортни възможности. Намерението ни е образователните програми да бъдат осъществени не само в големите градове, а и в по-малки населени места, където има училища. И още - ние ще се постараем да подсигурим нужната техника, учебни помагала и пособия за най-нуждаещите се. Това начинание ще даде възможност на повече деца в България да намерят своето място за творчески изяви, обмен на идеи, споделяне на опит и създаване на дълготрайни приятелства.

 

Цели на фондацията:
1. Обединяване на усилията на различни социални групи в подготовката на младите хора за професионална и житейска реализация;
2. Поощряване на обучението и самоусъвършенстването на младите хора с цел подпомагане на личностното им развитие;
3. Насърчаване стремежа на младото поколение в областта на образованието, науката, технологиите, културата, изкуството и спорта, с цел развитие и задоволяване образователните потребности на обществото;
4. Подпомагане на творческата дейност на млади и установени таланти чрез предоставяне на обучение и условия за представянето им пред широката публика;
5. Прилагане на образователни стратегии за използване на дигитални технологии в екологични и хуманитарни програми;
6. Повишаване информираността на младите хора за гражданските им права и задължения, съдействие при осъществяване на програми, осигуряващи правни знания и здравна култура;
7. Подпомагане обучението на деца и младежи, включително отпускане на стипендии или еднократни помощи за обучение;
8. Подкрепа и съдействие за укрепване на нравствените ценности в обществото.


Екипът на Фондация „Дари знание" е отворен за създаване на корпоративни партньорства в областта на образованието, науката и културата.

 

Контакти: