Дари консумативи и принадлежности на учебния център за деца в неравностойно положение

Дари консумативи и принадлежности на учебния център за деца в неравностойно положение